1 sự kiện được tìm thấy

  • HOMETALK#3 - THẾ CỜ XẤU - NGƯỜI CHƠI GIỎI
    HOMETALK#3 - THẾ CỜ XẤU - NGƯỜI CHƠI GIỎI

    TP Hồ Chí Minh | 09/09/2021

    LÀM THẾ NÀO ĐỂ DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN “CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG” TRONG MÙA DỊCH? Thay đổi để thích ứng giống như “ô cờ trung tâm” cần được chiếm lĩnh trên bàn cờ. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải phân tích kỹ ...

    Lịch sự kiện