1 sự kiện được tìm thấy

  • ADAPT 2 CHANGE #5: VIRTUAL EVENT - SỰ KIỆN ẢO, GIÁ TRỊ THẬT
    ADAPT 2 CHANGE #5: VIRTUAL EVENT - SỰ KIỆN ẢO, GIÁ TRỊ THẬT

    Hà Nội | 24/08/2021

    Với tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, các lệnh cấm tập trung đông người ngày càng được siết chặt dẫn đến các sự kiện như giới thiệu dự án, mở bán bất động sản hầu như đều bị huỷ bỏ. Vậy đâu là giải pháp để các ...

    Lịch sự kiện