3 sự kiện được tìm thấy

 • THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU BÁN HÀNG
  Expert Talk 10: THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU BÁN HÀNG

  TP Hồ Chí Minh | 25/05/2018

  Expert Talk #10 được tổ chức trong tháng 5/2018 với chủ đề "Thiết lập và Quản lý mục tiêu bán hàng" (Setting and Managing Sales KPIs) sẽ mang đến những kiến thức có hệ thống, bài bản và có thể ứng dụng ngay cho những người ...

 • THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU BÁN HÀNG
  Expert Talk 9: THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU BÁN HÀNG

  Hà Nội | 23/05/2018

  Expert Talk #9 được tổ chức trong tháng 5/2018 với chủ đề "Thiết lập và Quản lý mục tiêu bán hàng" (Setting and Managing Sales KPIs) sẽ mang đến những kiến thức có hệ thống, bài bản và có thể ứng dụng ngay cho những người ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 4: CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Hà Nội | 18/05/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...