2 sự kiện được tìm thấy

 • KỸ NĂNG TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
  Expert Coaching 94:  KỸ NĂNG TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

  Hải Phòng | 14/04/2021

  Thị trường bất động sản luôn được đánh giá là một trong những thị trường khốc liệt đầy tính cạnh tranh. Nếu như trước đây, một người hoạt động môi giới Bất động sản từ thế bị động, chờ đợi khách hàng đến nhưng tình hình đã ...

 • NGHỆ THUẬT GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG MUA BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 58:  NGHỆ THUẬT GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG MUA BẤT ĐỘNG SẢN

  Hải Phòng | 19/09/2019

  Tìm kiếm một khách hàng mới đã khó nhưng việc giữ chân khách hàng còn khó hơn gấp nhiều lần. 68% khách hàng rời bỏ vì họ không hài lòng với những dịch vụ mà họ nhận được. 14% vì họ không hài lòng với sản phẩm mà họ bỏ tiền ra ...