2 sự kiện được tìm thấy

 • NGHỆ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI
  Expert Coaching 85:  NGHỆ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI

  TP Hồ Chí Minh | 10/09/2020

  Có đến 73% khách hàng bị chinh phục sau khi đã từ chối 4 lần. Những người mua hàng đưa ra lời từ chối nhiều hơn 58% so với những người không mua hàng. Bạn đừng ngạc nhiên về điều này bởi những người bán hàng chuyên nghiệp và ...

 • NGHỆ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 62:  NGHỆ THUẬT XỬ LÝ TỪ CHỐI TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  Bình Dương | 25/10/2019

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được và kỹ năng hữu ích, đưa ra lời khuyên về cách xử lý các tình huống thực tế giúp người môi giới có thể nâng cao được kỹ năng xử lý từ chối ...