6 sự kiện được tìm thấy

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 82: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 13/08/2020

  Telesales là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với 1 nhân viên môi giới Bất động sản. Ngoài công việc khai thác khách hàng dựa trên các data base, kỹ năng nói chuyện qua điện thoại với khách hàng ở cuộc gọi đầu tiên sẽ quyết ...

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 22: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Bình Dương | 05/10/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 21: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Bà Rịa Vũng Tàu | 28/09/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 17: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 13/09/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp. 

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 14: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 09/08/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.