9 sự kiện được tìm thấy

 • XÂY DỰNG NỘI DUNG TIN ĐĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 77:  XÂY DỰNG NỘI DUNG TIN ĐĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  TP Hồ Chí Minh | 12/06/2020

  Tin đăng trong quảng cáo giữ vai trò quan trọng và có khả năng tác động đến quyết định của người mua Bất động sản. Vậy bạn đã biết cách tạo nên những tin đăng thu hút “vạn người xem” chưa?

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 52:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  TP Hồ Chí Minh | 31/07/2019

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 32:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  TP Hồ Chí Minh | 15/01/2019

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 18:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Cần Thơ | 19/09/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 16:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Đồng Nai | 30/08/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...