1 sự kiện được tìm thấy

  • HOMETALK#2 - NHÂN SỰ MÙA DỊCH - LÙI 1 BƯỚC TIẾN 3 BƯỚC
    HOMETALK#2 - NHÂN SỰ MÙA DỊCH - LÙI 1 BƯỚC TIẾN 3 BƯỚC

    Hà Nội | 27/08/2021

    Với những lệnh giãn cách xã hội trong thời gian dài, các nhà môi giới lần đầu tiên buộc phải “Work From Home”, nhưng với một ngành đặc thù như môi giới bất động sản liệu làm việc tại nhà có khả thi? Ở góc độ quản trị, các nhà ...

    Lịch sự kiện