1 sự kiện được tìm thấy

  • ADAPT 2 CHANGE #4: VIDEO MARKETING – XU HƯỚNG KHÔNG THỂ BỎ QUA
    ADAPT 2 CHANGE #4: VIDEO MARKETING – XU HƯỚNG KHÔNG THỂ BỎ QUA

    Hà Nội | 15/07/2021

    Tham dự Sự kiện Adapt 2 change #4, các nhà quản lý kinh doanh, môi giới bất động sản sẽ được: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi hành vi khách hàng tìm kiếm bất động sản Cập nhật xu hướng video marketing trong ...

    Lịch sự kiện