1 sự kiện được tìm thấy

  • KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO NHÀ MÔI GIỚI
    Expert Coaching 84:  KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO NHÀ MÔI GIỚI

    TP Hồ Chí Minh | 27/08/2020

    "Thời gian là vàng là bạc" có lẽ là câu nói thể hiện sự giá trị của thời gian một cách trực quan mà không ai là không biết. Dù biết thời gian vô cùng quan trọng nhưng không phải ai cũng biết cách làm sao để sử dụng hiệu quả ...