5 sự kiện được tìm thấy

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 22: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Bình Dương | 05/10/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 21: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Bà Rịa Vũng Tàu | 28/09/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 17: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 13/09/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp. 

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 14: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 09/08/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 11: KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 19/07/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.